Tổng quan

Khu vực Quản trị website

Admin (Back-end) Admin ngôn ngữ tiếng Anh Với ngôn ngữ này có các chức năng chính bạn cần quan tâm gồm: Dashboard:  Có một số mục chính gồm Screen Options, Welcome, At a Glance, Quick Draft đây là những tính năng cơ bản,  cho trang Admin. Bạn sử dụng nó để viết bài hoặc thay đổi […]

Bạn cần liên hệ trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ ?
Liên hệ