Hướng dẫn Tuỳ biến

Gắn Fanpage Chat vào website

Bước 1: Đăng nhập vào Fanpage với quyền quản trị >> vào khu vực Cài đặt >> Nhắn tin   Sau đó vào mục ở tab Thêm Messenger vào trang web bên tay phải: và thực hiện theo các hướng dẫn để lấy được mã nhúng vào website, có dạng như sau: Tiếp theo, truy […]

Hướng dẫn sử dụng Widget

Khái niệm về widget bạn có thể xem thêm tại đây Để sử dụng Widget, truy cập Giao diện » Widget,  nơi bạn sẽ thấy danh sách các widget có sẵn của WordPress và của giao diện đang sử dụng (nếu có) bên tay trái màn hình và vị trí widget bên tay phải. Để thêm […]

Khu vực quản lý Menu (Trình đơn)

Tính năng quan trọng cuối cùng chúng tôi muốn giới thiệu với bạn trong phần này là tính năng Menu. Cho phép bạn tạo danh mục cho riêng mình trên website. Với mỗi theme sẽ có một hoặc nhiều vị trí danh mục khác nhau. Tại đây, bạn xác định những đường dẫn nào muốn […]

Bạn cần liên hệ trực tiếp với bộ phận Hỗ trợ ?
Liên hệ